Nahoru

Velikonoce

Návštěva kostela sv. Františka z Assi v Tanvaldě

Poslední den před Velikonocemi navštívili žáci II.stupně naší školy kostel sv. Františka z Assisi v Tanvaldě , aby si poslechli vyprávění pana faráře Pavla Ajchlera. Po úvodním přivítání pan farář  seznámil žáky  s historií kostela a jeho významem. Poté přiblížil žákům příběh Ježíše Krista.  Seznámil je se způsobem slavení Velikonoc  v kostele  a jaký význam mají pro křesťanskou víru. Jeho slova byla plná pokory, míru a naděje. Na závěr nás pan farář povzbudil svou hrou na varhany, která vytvořila v kostele slavnostní atmosféru. Jako projev naší vděčnosti dostal pan farář malý dáreček a velikonoční přání. Návštěva kostela nás inspirovala k hlubšímu porozumění významu Velikonoc a vzájemného respektu v našem životě.

 

(Jana Hýsková)

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.